In Nederland kennen wij een verplicht basisverzekering met een wettelijk eigen risico (dit jaar: €385,-)*. Ook kunt u een vrijwillig aanvullend (tandarts)verzekering afsluiten voor zorg die niet in de basisverzekering is opgenomen. Een nota bestaat een honorarium deel en een tandtechniek deel. Deze honorarium tarieven en tandtechniek tarieven worden in opdracht van de minister vastgesteld door de NZA (Nederlandse Zorgautoriteit).

Tandprothesecentrum Apeldoorn heeft overeenkomsten met veel zorgverzekeraars.

Daarin zijn afspraken gemaakt over de kwaliteit van uw prothese en over de prijzen hiervoor. Klik op één van onderstaande logo’s om de website van de zorgverzekeraar te bezoeken.

Neem contact op

Wilt u een afspraak maken? Of wilt u meer weten? Mail dan naar info@tpcapeldoorn.nl of bel +31 (0)55 82 00 995.

Neem contact op