Vergoedingen en eigen bijdragen:

Voor vergoeding van prothetische zorg gelden de volgende algemene regels.

Reparaties en rebasing van een volledige prothese:

  • Reparaties en rebasing kennen een vergoeding vanuit de basisverzekering van 90%.
  • Uw eigen bijdrage bedraagt 10%.

Partiële prothese of frameprothese:

Alleen vergoeding vanuit een aanvullend tandartsverzekering. De exacte hoogte is sterk afhankelijk van de polis of zorgverzekeraar. Uw eigen risico wordt niet aangesproken, omdat er geen sprake is van een vergoeding vanuit de basisverzekering.

Volledige prothese boven, of onder, of boven en onder:

  • De vergoeding vanuit de basisverzekering bedraagt 75% van de totale kosten.
  • De eigen bijdrage bedraagt 25% van de totale kosten.
  • De eigen bijdrage kan gedeeltelijk tot geheel vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering. Dit verschilt per aanvullende verzekering en verzekeraar.

Volledige prothese op implantaten:

Voor een vergoeding vanuit de basisverzekering dient een machtiging afgegeven te zijn door de zorgverzekeraar. Na machtiging is er een vergoeding vanuit de basisverzekering met een eigen bijdrage.

  • Een volledig onder prothese op implantaten kent een eigen bijdrage van 10%.
  • Een volledig boven prothese op implantaten kent een eigen bijdrage van 8%.
  • Een tegelijkertijd vervaardigd normaal boven prothese in combinatie met een implantaat gedragen onder prothese kent een samengesteld eigen bijdrage van 17%.
  • Een tegelijkertijd vervaardigd normaal onder prothese in combinatie met een implantaat gedragen boven prothese kent een samengesteld eigen bijdrage van 17%.

De eigen bijdrage kan gedeeltelijk tot geheel vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering. Dit verschilt per aanvullende verzekering.

Voor de reparatie en rebasing van een implantaat gedragen prothese moet er altijd een machtiging zijn afgegeven door uw verzekeraar.

* Het wettelijk eigen risico is een deel van de jaarlijkse zorgkosten dat de persoon, die de kosten heeft gemaakt, zelf moet betalen. Dit jaar bedraagt het wettelijk vastgesteld eigen risico € 385,-. Bij alle bovengenoemde vergoedingen voor prothetische zorg vanuit de basisverzekering worden deze als eerste ten laste gelegd van het wettelijk eigen risico.

Informatie over vergoedingen

Wilt u meer informatie over de vergoedingen? Neemt u contact met ons op voor meer informatie. Wij kunnen u meer vertellen over de behandeling die het meest geschikt is voor uw situatie en helpen graag bij het inzichtelijk maken van de kosten.

Neem contact op

Wilt u een afspraak maken? Of wilt u meer weten? Mail dan naar info@tpcapeldoorn.nl of bel +31 (0)55 82 00 995.

Neem contact op